menu close menu

Strugara

Prerada drvne građe

Pored proizvodnje i prodaje pogrebne opreme „Golgota” se bavi sečenjem i struganjem razne drvne građe, kao i prodajom drvne građe na veliko i malo.

„Goglota“ strugara poseduje sušaru i parionicu od po 50m3.

Pretežno se obrađuju bukove i hrastove daske raznih dimenzija i debljina, kao i daske bagrema, lipe, trešnje i oraha.

„Goglota“ strugara je otvorena za sve vidove saradnje, tako da nudi i uslužno struganje, rezanje, sušenje i parenje.