menu close menu

Pogrebni Sanduci

 • Amerikanac - topola

 • B1, boja - bukva

 • B2, boja - bukva

 • B2, senčeni - bukva

 • B3, boja - bukva

 • B4, boja - bukva

 • B50, senčeni - bukva

 • B60 - bukva

 • B60-E - bukva

 • C1, boja - hrast

 • Francuz, boja - topola

 • H1, boja - hrast

 • H2, natur - hrast

 • H2, boja - hrast

 • H3, natur - hrast

 • H3, boja - hrast

 • H4, natur - hrast

 • H5, senčeni - hrast

 • H6 boja - hrast

 • H50, natur - hrast

 • H50, boja- hrast

 • H60, natur - hrast

 • H60, boja- hrast

 • H60, senčeni- hrast

 • H84, natur - hrast

 • H84, boja - hrast

 • H87, natur - hrast

 • H87, boja - hrast

 • H88, boja - hrast

 • Navijački - Crvena zvezda

 • Navijački - Partizan

 • S300 - hrast

 • Šestougaoni, boja - hrast

 • Šestougaoni, senčani - hrast

 • Šestougaoni, boja - bukva